stary.pc.pl

Strona domowa staregopc


Strona główna Nieaktualności Status serwera Kontakt
Strony użytkowników: Grzesiek11 TadeLn
Usługi: Shell Nextcloud

Status serwera

IP

77.253.145.214

Uptime

System startups:	146  since  19:28:41 10/23/19
System shutdowns:	28 ok  ->  117 bad
System uptime: 		93.54 %  -  1 year, 243 days, 9 hours, 56 minutes and 33 seconds
System downtime: 	6.46 %  -  41 days, 23 hours, 57 minutes and 5 seconds
System life: 		1 year, 285 days, 9 hours, 53 minutes and 38 seconds

Largest uptime: 	53 days, 13 hours, 47 minutes and 1 second  from  11:20:11 05/05/20
Shortest uptime:	37 seconds  from  14:49:34 08/03/20
Average uptime: 	4 days, 4 hours, 0 minutes and 48 seconds

Largest downtime:	30 days, 3 hours, 34 minutes and 48 seconds  from  12:10:03 09/06/20
Shortest downtime:	27 seconds  from  08:29:01 02/03/20
Average downtime: 	6 hours, 57 minutes and 5 seconds

Current uptime: 	10 days, 2 hours, 39 minutes and 38 seconds  since  00:17:29 07/25/21

Użycie RAMu

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     7.7Gi    6.0Gi    318Mi    63Mi    1.3Gi    1.3Gi
Swap:     8.0Gi    1.9Gi    6.1Gi

Użycie dysku

Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdc1    102G  33G  64G 34% /
udev      3.9G   0 3.9G  0% /dev
tmpfs      3.9G  52K 3.9G  1% /dev/shm
tmpfs      784M 1.2M 783M  1% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      784M   0 784M  0% /run/user/1000
tmpfs      3.9G   0 3.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdc3    127M 3.3M 123M  3% /boot/efi
/dev/md0    2.7T 1.6T 975G 63% /mnt/data

Strona tworzona przez Grześka11 (i innych), 2018-2020
Kod jest dostępny na licencji ISC
Zawartość jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0
Wszystko znajdziesz na naszym repozytorium Git