stary.pc.pl

Strona domowa staregopc


Strona główna Nieaktualności Status serwera Kontakt
Strony użytkowników: Grzesiek11 TadeLn
Usługi: Shell Nextcloud

Status serwera

IP

178.37.213.102

Uptime

System startups:	132  since  19:28:41 10/23/19
System shutdowns:	23 ok  <-  108 bad
System uptime: 		91.52 %  -  1 year, 84 days, 18 hours, 8 minutes and 26 seconds
System downtime: 	8.48 %  -  41 days, 16 hours, 31 minutes and 12 seconds
System life: 		1 year, 126 days, 10 hours, 39 minutes and 38 seconds

Largest uptime: 	53 days, 13 hours, 47 minutes and 1 second  from  11:20:11 05/05/20
Shortest uptime:	37 seconds  from  14:49:34 08/03/20
Average uptime: 	3 days, 9 hours, 46 minutes and 26 seconds

Largest downtime:	30 days, 3 hours, 34 minutes and 48 seconds  from  12:10:03 09/06/20
Shortest downtime:	27 seconds  from  08:29:01 02/03/20
Average downtime: 	7 hours, 38 minutes and 15 seconds

Current uptime: 	19 days, 6 hours, 8 minutes and 47 seconds  since  20:34:20 02/06/21

Użycie RAMu

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     7.7Gi    5.2Gi    576Mi    51Mi    1.9Gi    2.1Gi
Swap:     8.0Gi    1.7Gi    6.3Gi

Użycie dysku

Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdc1    222G 5.1G 205G  3% /
udev      3.9G   0 3.9G  0% /dev
tmpfs      3.9G 8.0K 3.9G  1% /dev/shm
tmpfs      784M 1.3M 783M  1% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      3.9G   0 3.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdc3    127M  11M 116M  9% /boot/efi
/dev/md127   2.7T 177G 2.4T  7% /mnt/data
tmpfs      784M   0 784M  0% /run/user/1000

Strona tworzona przez Grześka11 (i innych), 2018-2020
Kod jest dostępny na licencji ISC
Zawartość jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0
Wszystko znajdziesz na naszym repozytorium Git