stary.pc.pl

Strona domowa staregopc


Strona główna Nieaktualności Status serwera Kontakt
Strony użytkowników: Grzesiek11 TadeLn
Usługi: Shell Nextcloud

Status serwera

IP

77.255.185.153

Uptime

System startups:	137  since  19:28:41 10/23/19
System shutdowns:	25 ok  <-  111 bad
System uptime: 		92.33 %  -  1 year, 137 days, 10 hours, 49 minutes and 23 seconds
System downtime: 	7.67 %  -  41 days, 17 hours, 45 minutes and 26 seconds
System life: 		1 year, 179 days, 4 hours, 34 minutes and 49 seconds

Largest uptime: 	53 days, 13 hours, 47 minutes and 1 second  from  11:20:11 05/05/20
Shortest uptime:	37 seconds  from  14:49:34 08/03/20
Average uptime: 	3 days, 16 hours, 1 minute and 14 seconds

Largest downtime:	30 days, 3 hours, 34 minutes and 48 seconds  from  12:10:03 09/06/20
Shortest downtime:	27 seconds  from  08:29:01 02/03/20
Average downtime: 	7 hours, 21 minutes and 57 seconds

Current uptime: 	10 days, 5 hours, 32 minutes and 50 seconds  since  16:05:29 04/09/21

Użycie RAMu

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     7.7Gi    3.6Gi    340Mi    65Mi    3.7Gi    3.7Gi
Swap:     8.0Gi    1.1Gi    6.9Gi

Użycie dysku

Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdd1    102G  22G  76G 22% /
udev      3.9G   0 3.9G  0% /dev
tmpfs      3.9G   0 3.9G  0% /dev/shm
tmpfs      784M 1.2M 783M  1% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      3.9G   0 3.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdd3    127M 5.1M 121M  5% /boot/efi
/dev/md0    2.7T 552G 2.1T 22% /mnt/data
tmpfs      784M   0 784M  0% /run/user/1000

Strona tworzona przez Grześka11 (i innych), 2018-2020
Kod jest dostępny na licencji ISC
Zawartość jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0
Wszystko znajdziesz na naszym repozytorium Git